Vzdelávacie EDU verzie softvéru Steinberg

Sunteq-logo

Nárok na zľavnené EDU verzie produktov Steinberg majú:

  • učitelia, pedagógovia a študenti vysokých a stredných škôl*
  • učitelia, pedagógovia a študenti štátnych i súkromných ZUŠ*
  • všetky školy, pedagogické ústavy a zariadenia a SAV

*Škola alebo študijný odbor musí súvisieť s predmetom objednávky.

V každom prípade je potrebné potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie školy, pedagogického ústavu alebo SAV ako zamestnávateľa. Takéto potvrdenie, prosím, posielajte priamo s objednávkou na sales@sunteq.sk.